Desemberuppbót 2010

Í ár er persónuuppbót skv. grein 1.7.1 í kjarasamningi LN vegna starfsmanna Fjallabyggðar og kjarasamningi SFH vegna starfsmanna Hornbrekku, kr. 72,399 fyrir fullt starf.

Starfsmaður í fullu starfi fær greidda persónuuppbót 1. desember ár hvert sem nemur 44,5% af desemberlaunum í 113. lfl. 5. þrepi, skv. framan greindri launatöflu. Með fullu starfi er átt við 100% starf tímabilið 1. janúar til 30. nóvember sama ár. Hafi starfsmaður gegnt hlutastarfi eða starfað hluta úr ári, skal hann fá greitt miðað við starfshlutfall og/eða starfstíma, þó þannig að hann hafi starfað samfellt a.m.k. frá 1. september það ár. Sjá nánar í grein 1.7.1

Persónuuppbót starfsmanna heilsugæslu sem fá laun eftir kjarasamningi við SNR er kr. 46.800 fyrir fullt starf,

Starfsmaður sem er við störf í fyrstu viku nóvembermánaðar skal fá greidda persónuuppbót 1. desember ár hvert miðað við fullt starf tímabilið 1. janúar til 31. október. Persónuuppbót er föst krónutala og tekur ekki hækkunum skv. öðrum ákvæðum kjarasamningsins. Á persónuuppbót reiknast ekki orlofsfé. Hafi starfsmaðurinn gegnt hlutastarfi eða unnið hluta úr ári, skal hann fá greitt miðað við starfshlutfall á framangreindu tímabili. Sjá nánar í gr. 1.7.1